Problémy s erekcí - jaké mohou být příčiny?

Problémy s erekcí - jaké mohou být příčiny?

Když se řekne „problémy s erekcí”, můžete si pod tímto pojmem představit nemožnost dosáhnout pevné erekce, anebo erekci tak slabou, že nemůže dojít k sexu. Problémy s erekcí jsou komplikace, které mohou v průběhu života ohrozit každého muže. A navíc se jedná o poměrně rozšířenou potíž.

Trvale nebo občasně trápí problémy s erekcí až 40 % mužů ve věku 35 až 60 let po celém světě. V číslech to znamená přibližně 152 milionů mužů po celém světě, které trápí problémy s erekcí. A nyní nemluvíme pouze o nízkopříjmové sociální skupině, ale o všech mužích bez ohledu na sociální postavení, výši platu nebo kvalitu vzdělání. Problémy s erekcí ohrožují všechny bez jakýchkoliv rozdílů. Jedná se o nejčastější problém, se kterým také muži navštěvují sexuologickou ordinaci. Možná jste doteď na touto komplikací mávali rukou a nebrali ji příliš vážně, ale týká se i vás! Začtěte se proto do následujících řádků a zjistěte, co způsobují problémy s erekcí, a jaké jsou stupně problémů s erekcí.

Erekce je barometrem zdraví

Pokud je muž v pořádku a zdráv, dosahuje pevné erekce jako z oceli. Pokud jej ale trápí nějaké onemocnění, a to ať už o něm ví, anebo je skryté, okamžitě se to projeví i na jeho erekci. Mužská erekce je zkrátka barometrem zdraví. Proto je potřeba, aby byl muž zcela v pořádku a zdráv. Negativní účinky na erekci může mít nejen celkové fyzické zdraví, ale také psychické rozpoložení.

Při vzniku výrazných poruch ztopoření penisu (odborně řečeno při vzniku erektilní dysfunkce) se může uplatňovat celá řada rozmanitých příčin, které se v mnoha případech různě kombinují. Podílet se mohou „nejistota z očekávání“, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti,” vyjmenovává nejčastější problémy MUDr. Václav Urbánek, CSc.

Proto je potřeba nahlížet na erekci jako souhru více vlivů a faktorů, ne pouze jeden. Co tedy konkrétně může ovlivňovat kvalitu vaší erekce?

Problémy s erekcí - jaké mohou být příčiny?

Selhání v posteli není pro žádného muže nic příjemného. Okamžitě to zraní jeho sebedůvěru a začnou se mu v hlavě probouzet otázky, zda na to ještě vůbec má. I když dojde k takovému selhání poprvé, okamžitě má muž černé myšlenky. Přitom ale zcela zbytečně. Někdy za své selhání nemůže, jindy je to vztyčený prst skrytého onemocnění. Toto jsou nejčastější příčiny problémů s erekcí:

Psychofarmaka

Na první příčce stojí jednoznačně psychofarmaka, která jsou doslova smrtkou pro vaši pevnou erekci. Nejhorší jsou antidepresiva a antipsychotika, která potlačují projevy úzkosti a deprese. A zároveň s potlačením těchto nežádoucích psychických stavů tlumí i mužské libido a zhoršují kvalitu erekce. Pokud tedy užíváte nějaké z těchto léků a zhoršila se vám v poslední době kvalita erekce, už nemusíte dále hledat viníka, máte jej totiž přímo před nosem.

Nevěříte, že by vám tyto nenápadné pilulky mohly tak závažně narušit sexuální život? Tyto negativní účinky psychofarmak byly již potvrzeny řadou odborných studií. Například studie s názvem „Sexual side-effects of antidepressant and antipsychotic drugs” potvrdila, že prakticky veškerá antidepresiva se serotoninergní aktivitou mohou způsobit mírnou až závažnou sexuální dysfunkci, jako je snížené libido, zpožděný orgasmus, nebo potíže se vzrušením. Dále tato studie zjistila, že antipsychotika, která výrazně zvyšují hladinu prolaktinu a silně blokují dopaminové receptory, což může také souviset se sexuální dysfunkcí. Bohužel tyto dysfunkce jsou přítomny po dlouhou dobu i po ukončení léčby těmito antipsychotiky. S podobnými výsledky přišla i další studie. I ta potvrdila, že až 70 % mužů s depresí léčených antidepresivy trpí erektilní dysfunkcí, tedy neschopností dosáhnout erekce. To je skutečně obrovské číslo.

Pokud tedy užíváte nějaká psychofarmaka, je prakticky jisté, že vaše problémy s erekcí pochází právě z tohoto zdroje.

Nedostatek mužského pohlavního hormonu

Dalším výrazným faktorem, který se může podílet na kvalitě vaší erekce, je stav hormonů ve vašem těle, především mužského pohlavního hormonu. Právě ten je tím nejdůležitějším hormonem, jaký muži mají. Stojí za řadou důležitých pochodů v mužském těle, a to včetně erekce. Pokud nemáte dostatek mužského pohlavního hormonu v těle, nemůžete mít ani dostatečně pevnou erekci.

Charakteristické příznaky snížené hladiny pohlavního hormonu v těle popisuje MUDr. Taťána Šrámková, CSc.: „Typický pacient s nedostatkem mužského pohlavního hormonu si v ordinaci sexuologa stěžuje na ztrátu nebo snížení erotické touhy a sexuální aktivity, únavu,poruchu erekce, zhoršení ranních erekcí, méně intenzivní ejakulaci či snížený objem ejakulátu. Další příznaky nedostatku mužského pohlavního hormonu jsou: snížená vitalita, úbytek svalové hmoty a síly, řídnutí ochlupení, abdominální obezita (obvod pasu více jak 102 cm), epizodické pocení, návaly horka, nespavost, ale i poruchy psychických funkcí jako je podrážděnost nebo letargie, snížený pocit spokojenosti, nedostatečná motivace, nízké sebevědomí, snížená duševní energie, deprese, pocit strachu či problémy s krátkodobou pamětí. Významný nedostatek mužského pohlavního hormonu vede k neplodnosti.

Samozřejmě to opět nejsou pouze plané domněnky odborníků, ale studiemi potvrzené důsledky snížené hladiny mužského pohlavního hormonu v těle. Vztah mezi hormonem a erektilní dysfunkcí sledovala například studie MUDr. Jacoba Rajfera z roku 2000. Ve své práci doktor Rajfer jednoznačně potvrdil přímou souvislost mezi výší mužského pohlavního hormonu v těle a erektilní dysfunkcí.

Nejnovější odborná studie provedená na 22 starších mužích (58 let) potvrdila fakt, že nízká hladina mužského pohlavního hormonu je skutečně obrovským zabijákem mužské touhy. Po absolvování hormonové terapie došlo u poloviny ze sledovaných k výraznému zlepšení kvality a četnosti erekce a především všech 22 mužů zaznamenalo výrazné zlepšení jejich libida. Další studie potvrdila přímý vliv mužského pohlavního hormonu na libido u mužů. V tomto případě byly testovacími subjekty muži ve věku mezi 60 a 75 let a jejich hladina mužského pohlavního hormonu byla na začátku studie téměř nulová. Mužům byla tedy nasazena hormonální terapie v různých dávkách. Výsledky se prokázalo, že čím vyšší byl příjem mužského pohlavního hormonu, tím vyšší bylo i libido u sledovaných mužů.

Pokud vám tedy váš ošetřující lékař potvrdí souvislost mezi vašimi problémy s erekcí se sníženou hladinou mužského pohlavního hormonu, je nutné přistoupit k léčbě hormonem, kdy se do těla muže uměle dodává mužský pohlavní hormon v podobě tablet či injekcí.

Skrytá onemocnění

Na vině ale mohou být i skrytá onemocnění. Na první pohled vůbec s erekcí nemusí souviset. Cukrovka, Alzheimerova choroba, ateroskleróza, Parkinsonova choroba, vysoký krevní tlak, roztroušená skleróza, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, epilepsie, nadváha, poranění míchy. To všechno jsou nemoci, které mohou negativně ovlivnit vaši erekci.

Jakékoliv onemocnění, byť ne zcela vážné, může ohrozit vaši touhu. Jen si vzpomeňte na chvíli, kdy jste byli nemocní a leželi jste v posteli třeba jen s „obyčejnou” chřipkou. Jak vám v tu chvíli bylo? Co jste v tu chvíli prožívali? Na sex jste nejspíš mysleli až úplně nakonec. Spíše jste se modlili, abyste už konečně byli zase zdraví. A to je naprosto přesné - když je člověk nemocný, nemůže vůbec uvažovat o tom, že by rozséval své sémě a množil se.

Například odborná studie na 7 689 účastnících zjistila, že 61% mužů s diabetem ve věku 55 až 59 let trpí nebo má předpoklady k erektilní dysfunkci. Erektilní dysfunkce vás zkrátka může upozornit na to, že něco není v pořádku. Ne nadarmo se prostě říká, že je erekce barometrem zdraví.

Kouření

Znáte někoho ve svém okolí, komu by kouření skutečně pomohlo? Kdo by díky své závislosti měl pevnější zdraví, krásnější vzhled nebo třeba bělejší zuby? Asi se shodneme, že takového člověka budete jen těžko hledat. Kouření zkrátka není pro lidský organismus ničím přínosné, a to bohužel platí i o erekci. Opět zde ale nebudeme udávat ohraná fakta, ale podíváme se, co o kouření a erektilní dysfunkci říkají odborné studie.

Asi nejdůležitější vědeckou studií je práce skupiny odborníků ze Subcommittee on Smoking and Erectile Dysfunction Socioeconomic Committee a Sexual Medicine Society of North America s názvem „Smoking and erectile dysfunction: evidence based analysis”. Ta jednoznačně a zcela bez skrupulí uvádí, že kouření má přímý negativní vliv na erektilní dysfunkci. Podle této studie existují silné paralely mezi kouřením, onemocněním koronární arterie, aterosklerózou a erektilní dysfunkcí. Studie poskytuje silné důkazy o tom, že kouření může ovlivnit erekci tím, že zhorší relaxaci hladkého svalstva závislou na endotelu. Dlouhodobé kouření navíc může zvýšit pravděpodobnost, že dojde ke středně těžké nebo úplné erektilní dysfunkci.

Dobrou zprávou ale je, že pravděpodobnost výskytu erektilní dysfunkce se podle zjištění odborníků u bývalých kuřáků nelišila od výskytu u jedinců, kteří nikdy nekouřili. To tedy znamená, že pokud s kouřením okamžitě přestanete, můžete tak výrazně snížit riziko vzniku erektilní dysfunkce .

Omamné látky

Mít hlavu v oblacích a prožívat nadpozemské stavy je sice asi úžasné, ale k pevné erekci vám to opět nijak nepomůže. Omamné látky jsou stejně ničivým zabijákem pevné erekce jako cigarety. Nezáleží na tom, jaké omamné látky užíváte. Nebezpečná je marihuana stejně jako například pervitin. Ideální je se samozřejmě těmto omamným látkám zcela vyhnout.

Pro důkazy opět nemusíme chodit daleko. Už se vám někdy stalo, že jste ovlivnění omamnými látkami nedosáhli pevné erekce? Stále to pro vás není dostatečně silný argument? Pak opět přinášíme odbornou studii „Erectile dysfunction in patients with chronic pain treated with opioids”. V této studii odborníci sledovali pacienty s chronickou bolestí léčených opioidy. Studie trvala 3 roky a přišla s velice zajímavými výsledky. Erektilní dysfunkce byla na počátku studie pozorována u 27,6 % pacientů. Už po 6 měsících byla erektilní dysfunkce diagnostikována u 42 % pacientů. Je tedy jednoznačné, že omamné látky vám k lepším výkonům v posteli nepomohou. Právě naopak.

Alkohol

A do třetice „všeho dobrého” zde máme alkohol. Ani na ten nemůžeme při zmínění omamných látek a problémů s erekcí zapomenout. Opět ani v tomto případě nemusíme chodit pro důkazy daleko. Stačí si vzpomenout na váš poslední dýchánek, na kterém jste byli „společensky unaveni”. Určitě nám dáte za pravdu, že jste nejspíš v tu chvíli nebyli schopni rovné chůze, natožpak nějakých sexuálních výkonů.

Stejně hovoří i odborníci. Ti opět spojení alkoholu a problémů s erekcí sledovali. Zajímavé výsledky přináší například studie z roku 2007. V ní odborníci Bijil Simon Arackal a Vivek Benegal uvádí, že dlouhodobé a pravidelné užívání alkoholu vede k erektilní dysfunkci. Během své práce sledovali 100 pacientů se závislostí na alkoholu. 72 % sledovaných mužů mělo jednu nebo více sexuálních dysfunkcí, z nichž nejběžnější byla předčasná ejakulace, nízká sexuální touhaa erektilní dysfunkce. Množství konzumovaného alkoholu se navíc jevilo jako nejdůležitější prediktor vývoje sexuální dysfunkce. Čím tedy vyšší množství konzumovaného alkoholu, tím závažnější problémy s erekcí.

Nedostatek živin ve stravě

Další příčinou, proč se u vás objevily problémy s erekcí, může být také nedostatek živin ve stravě. Jinými slovy máte málo vitamínů a minerálů, které vám chybí ke správné činnosti vašich orgánů. Pro vaši zdravou sexualitu je nejdůležitější zinek a vitamin D. To jsou zcela nejzákladnější mikroživiny, které byste měl jako muž konzumovat a ideálně také doplňovat.

Bohatým zdrojem zinku jsou ústřice, mořské plody, hovězí či jehněčí maso, dýňová semínka, nepražené kakao, vaječné žloutky, játra, pohanka či sýry. Vitamin D zase najdete v rybím oleji, v sádle, ve slanině, v mořských plodech, v kaviáru nebo třeba v krevetách. Dopřávejte si tedy dostatek těchto potravin a problém s nízkou hladinou zinku a vitaminu D vás nebude ohrožovat.

Stres

Opouštíme fyzické příčiny problémů s erekcí a podíváme se nyní na příčiny psychické. Za každým selháním v posteli totiž může stát i obrovský stres, který právě teď prožíváte například v práci. Každý člověk je v současnosti pod obrovským tlakem. Jenže někdy tento tlak překročí únosnou mez a přeroste v obrovský problém, který se může projevit i v posteli. Stačí například blížící se deadline, nebo neúspěšný projekt a okamžitě je oheň na střeše.

Vídám hodně mužů kolem čtyřicítky a padesátky, kteří jsou velmi úspěšní ve vysoce stresující práci a spousta z nich má erektilní dysfunkci,“ uvádí doktor Kevin Alan Walker.

Jenže, co s tím? Na jedné straně se sice řekne, že jste pod velkým tlakem, ale jak z toho ven? Přece nemůžete jen tak ze dne na den přestat chodit do práce proto, že se vám v posteli nepostaví?! Jediným východiskem z takové situace je odpočinek, relax a dostatek spánku. Jinak se z toho začarovaného kruhu nedostanete.

Snažte se proto více myslet sám na sebe, dopřávat si a relaxovat. Uvidíte, že postupně bude hladina stresu klesat a s tím i stoupat vaše libido. Nebude to sice hned, ale postupně na sobě uvidíte pokroky.

Psychika

Stejně jako se může na vaše výkony v posteli podepsat stres, může být příčinou vašich problémů také samotná psychika. Psychické problémy, deprese, psychické nemoci. To všechno opět může být spouštěčem vaší erektilní dysfunkce.

Pokud některý z pokusů o pohlavní styk „skončí fiaskem“, jednotlivé neúspěchy nepřeceňujte, vždyť člověk není stroj. Proto se neostýchejte na svou sexuální (erektilní) dysfunkci upozornit vašeho ošetřujícího lékaře,” doporučuje odborník v oblasti sexuologie, MUDr. Václav Urbánek, CSc.

Aby mohl muž dosahovat pevné erekce, musí být zcela v pořádku, a to jak fyzicky, tak i hlavně psychicky. Proto se nebojte se svými problémy svěřit odborníkovi. Nejen, že se vám uleví, ale také vyřešíte svůj problém jednou provždy a nebudete se s tím už muset trápit.

Nadváha

Další častou příčinou problémů s erekcí je nadváha. Bohužel český národ stále tloustne, a to zrovna není to nejlepší afrodiziakum. A i když jsou to ženy, které častěji řeší svou postavu, jsou to právě muži, komu se postava rok od roku zakulacuje víc. Nadváhu má podle aktuálních dat statistiků 47 % mužů a 33 % žen. Obezitou, tedy již závažným stavem nadváhy, který ohrožuje zdraví daného člověka, trpí dle nejnovějších odhadů přibližně 18 % žen a 20 % mužů.

A bohužel nadváha není nic pozitivního pro vaše vzrušení ani libido. Naštěstí ale přináší odborné studie dobrou zprávu. Podle vědců stačí shodit pár kilo a okamžitě se vám erekce zpevní. Je to jako mávnutí magického proutku. Účinek je prakticky okamžitý. Stačí jen trochu na sobě zapracovat a erekce se vám jako zázrakem opět vrátí do normálu.

Málo pohybu

A s tím souvisí i málo pohybu. V dnešní době většina z nás prosedí celé dny v kancelářích u počítačů. Současný trend tomuto životnímu stylu bohužel hodně nahrává. Jenže to, co se na jedné straně může zdát jako obrovská výhoda, je na straně druhé velkou nevýhodou.

Díky tomu, že nemáme dostatek pohybu nás více ohrožují také problémy s erekcí. Opět je ale skvělou zprávou, že stačí trochu změnit životní styl, pravidelně se hýbat, zařadit do svého volného času více cvičení, shodit nějaké to kilčo a okamžitě to půjde znát.

Stupně problémů s erekcí

V tomto článku jsme často zmínili pojmy jako „problémy s erekcí”, „erektilní dysfunkce” nebo třeba „slabá erekce”. To jsou ale příliš všeobecné pojmy, pod kterými si každý může představit něco jiného. Na závěr našeho povídání si tedy uvedeme stupně problémů s erekcí, abyste i vy měli přesnou představu, co se pod pojmem „problémy s erekcí” skrývá.

Oficiální stupnice s názvem EHS stupnice (Erection hardness score) z roku 1998 je asi nejpřesnějším ukazatelem. Tato stupnice pracuje se čtyřmi stupni tvrdosti erekce:

  • 1. stupeň tvrdosti erekce nastává tehdy, když je penis trochu zvětšený oproti běžnému stavu, ale ještě není zcela pevný. Někteří muži by tento stav ani nepopsali jako erekci, ale odborníci již i tuto situaci přesně odlišují od klidového stavu. Pokud během sexuální stimulace, například masturbace nebo erotických podnětů, dosahujete pravidelně právě tohoto stupně erekce, měl byste neprodleně navštívit svého ošetřujícího lékaře. V tomto případě totiž jednoznačně hovoříme o problémech s erekcí či o erektilní dysfunkci. U tohoto stupně totiž nemůže vůbec dojít k sexu.
  • 2. stupeň tvrdosti erekce je tehdy, pokud je penis tvrdší, ale stále mu chybí dostatečná tvrdost pro vniknutí do vaginy. Je to tedy stav, kdy už je penis tvrdý, ale pokud byste se snažil o zásun do vaginy, nebude to možné. Charakteristické pro tento stav je, že muž je sice vzrušený, ale penis si dělá co chce a nedá se s ním plnohodnotně uspokojit partnerku. S narůstajícím vzrušením se buď erekce zlepší nebo skončí úplně. Pokud se tento stav neopakuje často, nemusíte si kvůli tomu dělat starosti. Nicméně, pokud se to stává pravidelně, je opět třeba zvážit návštěvu odborníka.
  • 3. stupeň tvrdosti erekce je stav, když je penis kvalitně tvrdý a dokonale připraven pro vniknutí, ale stále není zcela pevný. V tomto ohledu je velice těžké rozlišit 2. a 3. stupeň tvrdosti erekce. Někteří muži mezi nimi prakticky nevidí rozdíl, ale z odborného hlediska mezi nimi rozdíl je. Stupeň ztopoření penisu je dostatečný na průnik do vaginy, ale k dokonalé pevnosti jako z oceli tomu ještě něco chybí. Opět i zde platí již výše zmíněné pravidlo - pokud se tento stav neopakuje často, nemusíte to nijak řešit. Pokud se to ale stává pravidelně, je třeba zvážit návštěvu odborníka.
  • 4. stupeň tvrdosti erekce je ten správný a ideální stav erekce. Jedná se o pevnou erekci jako z kamene, u které je sex příjemný a bez komplikací. V tomto případě není vůbec nad čím přemýšlet.

Zlepšení erekce v podobě doplňků stravy

Trápí vás slabá erekce? Máte problémy dosáhnout skutečně pevné a dlouhotrvající erekce? Nechcete se s tím už trápit? Chcete konečně svou partnerku dostatečně uspokojit? Pak vsaďte na certifikovaný doplněk stravy Zerex!

Na výběr máte tři modality tohoto produktu - Zerex Klasik, Zerex Extralong a Zerex Ultragold. Každý z těchto doplňků stravy má své specifické složení a konkrétní vlastnosti.

Zerex Klasik podporuje sexuální touhu, pomáhá udržovat sexuální aktivitu a přispívá k pevné erekci. Stačí užít jednu tabletku zhruba hodinu před pohlavním stykem.

Zerex Extralong naproti tomu přispívá k prodloužení pohlavního styku, udržuje normální erekci, příznivě ovlivňuje intimní život muže a podporuje chuť na sex. V některých případech uživatelé uvádějí prodloužení sexu dokonce až o 30 minut. Jedná se opět o certifikovaný výrobek, který obsahuje pouze přírodní extrakty.

Zerex Ultragold je určen zralým mužům, kteří chtějí zlepšit svou sexuální kondici, podpořit své libido v každém věku, posílit imunitu či zvýšit hladinu mužského pohlavního hormonu. Ovšem oproti dvěma předchozím doplňkům stravy se Zerex Ultragold užívá minimálně po dobu 3 měsíců a jeho účinek je postupný.

Všechny tyto tři doplňky stravy vám tedy mohou pomoci posílit vaši erekci a dosáhnout uspokojivých výsledků v posteli.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Certifikované tabletky Zerex Klasik pro kvalitní a silnou erekci
Přípravek
na
podporu
erekce
Zerex
Klasik
720,00 Kčs DPH
Zerex Extralong tablety na oddálení ejakulace a prodloužení pohlavního styku
Přípravky
na
předčasnou
ejakulaci
Zerex
Extralong
850,00 Kčs DPH
Zerex Ultragold dlouhodobě udržuje sexuální kondici
Přípravek
na
potenci
a
zvýšení
libida
Zerex
Ultragold
1 600,00 Kčs DPH