Nejčastější dotazy v oblasti sexuologie

Zajímá vás řešení specifických problémů v oblasti vztahů, sexuality, urologie nebo intimity?

Jen zde naleznete soubor těch nejčastějších (i méně častých) dotazů spolu s odpověďmi a vyjádřeními špičkového odborníka, sexuologa MUDr. Václava Urbánka.

MUDr. Václav Urbánek

Sexuolog a odborný lékař, má více než 27 let praxe v léčbě sexuální dysfunkce.

Více o Václavu Urbánekovi...

Otázky a odpovědi

Jak najdete konkrétní téma? Stačí, když do vyhledávacího pole napíšete slovo, které vás zajímá, a stisknete šipku. Následně se vám zobrazí otázky s příslušnou odbornou odpovědí.

Při vzniku výrazných poruch ztopoření penisu (odborně řečeno při vzniku erektilní dysfunkce) se může uplatňovat celá řada rozmanitých příčin, které se v mnoha případech různě kombinují. Podílet se mohou jednak faktory psychické, a to „nejistota z očekávání“, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti.

A dále to mohou být faktory organické, v první řadě cévní (tepenné, žilní, popřípadě kombinace obou složek) a faktory pramenící z poruch nervové soustavy; dále příčiny místní neboli lokální včetně anomálií a zánětlivých onemocnění pohlavních orgánů, stavy po operacích (zejména prostaty), úrazy pánve, odchylky ve fungování žláz s vnitřní sekrecí. Dobře je znám vztah erektilních dysfunkcí k některým celkovým onemocněním, jako je zvýšený krevní tlak, cukrovka či povšechné kornatění tepen neboli ateroskleróza. Nezřídka se mohou uplatňovat vlivy toxické (nikotin u silných kuřáků, alkohol či jiné návykové látky) a lékové (například při nutnosti dlouhodobě užívat tablety proti zvyšování krevního tlaku).

V některých případech se nemusí v podstatě jednat o poruchu pohlavní funkce jedince, nýbrž situace může mít povahu spíše partnerského (manželského) sexuálního nesouladu uvnitř páru. Miroslave, nejcílevědomější postup asi bude, když ve svém bydlišti či kraji vyhledáte sexuologa nebo urologa, ten s Vámi Vaše těžkosti podrobně rozebere a vyšetří Vás i po stránce tělesné.
V takovém případě, Pavle, Vám může Váš lékař předepsat některý z místně znecitlivujících přípravků, kterými tedy docílíte přiměřeného snížení taktilní neboli dotekové citlivosti penisu. Aplikují se v tenké vrstvě na celý povrch žaludu pohlavního údu, a to s výhodou pod kondom. (Ten je, jak známo, tvořen latexovou membránou poskytující přídatný tlumivý efekt a také ovšem zabrání naprosto nežádoucímu znecitlivění pohlavních orgánů ženy.) V některých případech postačí anestezovat jen oblast uzdičky na mužské předkožce. Místně znecitlivující přípravky (čili lokální anestetika) vyrobená ve formě masti je zapotřebí na penis aplikovat přibližně třicet minut před souloží, ve formě gelu patnáct minut před souloží a ve formě spreje pouhých pět minut před souloží.

K dispozici je účinná látka trimecain jakožto přípravek Mesocain gel, dále látka lidocain pod firemními názvy Instillagel gel anebo Lidocain Egis sprej. Podle mých zkušeností vykazuje u pacientů v tom smyslu obzvlášť blahodárný účinek jednoprocentní až dvouprocentní mast cinchocainová. Tu sice v současné době žádná farmaceutická firma nevyrábí jakožto speciální preparát, ale lékárny ji na lékařský předpis připravují takzvaně „magistraliter“. Moderním přípravkem určeným k takovéto místní aplikaci je kombinace lidocainu s prilocainem ve formě spreje vyráběného s názvem Fortacin. Přesný postup použití je u každého firemního léčivého přípravku popsán v příbalovém letáku.

Pavle, musím ještě zdůraznit, že úplně nejzákladnějším předpokladem pro uvažované použití léčivého přípravku obecně k terapii předčasné (překotné) ejakulace je zajistění pravidelnosti v sexuálním režimu muže; jinými slovy, pravidelnosti i dostatečné častosti pohlavních styků. Je vhodné uskutečňovat je několikrát týdně. Pokud totiž mezi jednotlivými ejakulačními vybitími (zejména u jedince mladého) vznikne časový výpadek celotýdenní či třeba ještě podstatně delší, tak při následném pohlavním styku pak u každého muže nastoupí tendence k urychlení nebo dokonce k překotnosti ejakulace. To prosím není žádná porucha, ale fyziologická zákonitost.
Vaší otázce rozumím tak, že se léčíte pro zvýšený krevní tlak neboli pro hypertenzi. Pokud jsou průběžně naměřené hodnoty Vašeho krevního tlaku při léčbě přípravkem Amlozek 10 poměrně stálé a pokud je Vaše celková srdečně cévní zdatnost příznivá, pak můžete přípravek Zerex klasik bez obav užívat.

Užívání Zerex klasik bych naopak nedoporučoval  v případě, že by konkrétní hodnoty krevního tlaku u Vás hodně kolísaly, neboli byly výrazně nestálé. Taková situace však zřejmě není aktuální.

MUDr. Václav Urbánek, CSc.
Milá Terezko!

Musím říct, že tě svým způsobem obdivuji, protože nejsi v lehké situaci a zatím ji zvládáš perfektně. Avšak neměla by sis tu otázku pokládat způsobem „buď a nebo“, čili maminka nebo kluk, ale spíš by ses měla ptát, jak tyto dvě oblasti skloubit dohromady. Láska přece není něco jako krajíc chleba, který musíš dělit; láska narůstá s tvou potřebou milovat a být milována. Proto neměj nadměrné obavy nebo zbytečné výčitky svědomí, že bys mamince partnerským vztahem s chlapcem ublížila, ale věci řeš vyloženě prakticky.

Třeba se s otcem domluv na ještě podrobnějším rozvrhu, kdy bude on moci maminku obstarávat a schůzky plánuj podle vaší dohody. Svěř se i svému klukovi. Pokud za něco stojí, měl by ti v tak nesnadné situaci vycházet vstříc.

V žádném případě se ale nevzdávej toho, co k tvému věku přirozeně patří. Kdybys sama sebe pořád odsouvala na poslední místo, mohla bys jednou skončit jako bytost zcela opuštěná. A teď by se tvá vnitřní nespokojenost asi brzy začala přenášet i do vztahu k matce.        

MUDr. Václav Urbánek, CSc.
Těší mě, že produkt Zerex i Vy hodnotíte jako velmi kvalitní. A předpokládám, že si nekupujete Zerex extralong; ten totiž, jak známo, přispívá k oddálení ejakulace. Pokud Vaši ejakulační latenci v nežádoucí míře prodlužuje (jak píšete) i Zerex klasik, popřípadě i Zerex ultragold, pak doporučuji tento prozaický postup: Jakmile Vám Vaše žena naznačí, že by v souloži raději už nepokračovala (vhodné je třeba mít předem smluvený signál), tělesné spojení Vaší dvojice (bez projevů rozladěnosti) prostě ukončete.

Vaši ejakulaci v návaznosti posléze navodí a) žena prsty nebo ústy v rámci (možná i žertovné) párové sexuální hry; nebo b) Vy sám masturbačně, a to za přítomnosti ženy, s bonusem její případné verbální podpory; nebo c) Vy sám masturbačně, poté co se vzdálíte do sousední místnosti, abyste se na cíl vyvrcholení náležitě soustředil. Odhaduji, že vzhledem ke kolísání mnoha vesmírných jevů bude průběh jednou takový, podruhé onaký. A děkuji za veselou formulaci Vašeho dotazu.

MUDr. Václav Urbánek, CSc.