MUDr. Urbánek Václav (Jindřich), CSc.

(29.3.1952; Havlíčkův Brod, Česka republika)

Lekár, sexuológ - andrológ, gynekológ – pôrodník, vedecký pracovník pôsobiaci aj v oblasti vzdelávania. 27 rokov sa venuje výskumu, diagnostike a terapii porúch v celej šírke odboru lekárska sexuológia v oblasti sexuálnych dysfunkcií, deviácií, neplodnosti párov a matrimoniologických konsekvencií pohlavného spolužitia.

MUDr. Václav Urbánek, CSc. študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Hradci Králové a následe pokračoval v štúdiu na Fakulte všeobecného lekárstva Univerzity Karlovy v Prahe, kde získal akademický titul MUDr. V roku 1980 absolvoval atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 1992 absolvoval ďalšiu atestáciu zo sexuológie. V roku 1998 získal akademický titul Kandidát lekárskych vied (CSc.) a v roku 2002 absoloval kurz pre publikačnú činnosť v lekárskej praxi. V rokoch 1977 – 1987 vykonával lekársku prax ako gynekológ a pôrodník vo Fakultnej nemocnici v Prahe – Motole a od roku 1988 pracuje ako vedecký pracovník v Sexuologickom ústave 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a od roku 1995 pracuje tiež ako súdny znalec pre odbor zdravotníctva, odvetvie sexuológie.

MUDr. Urbánek publikoval ako autor alebo spoluautor viac ako 145 článkov v domácich a zahraničných časopisoch a pravidelne prednáša na domácich i zahraničných medicínskych kongresoch a konferenciách.

V rokoch 1999 - 2002 bol členon zdravotníckej komisie Obvodnej rady v Prahe 2 a od roku 1991 je členom Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnej výchovu (SPRSV). MUDr. Václav Urbánek CSc. tvrdí, že bol vychovaný tak, aby receptom na úspech bola láska k odboru, systematická práca, trpezlivosť a altruizmus. A to sú skutočné piliére, na ktorých budoval a ďalej rozvíja svoju celoživotnú úspešnú kariéru.

Výber z publikácií:

Urbánek, V., Kofránek, J., Albl, M.:
Die Wirkung des behandelten Brustkrebses auf die sexuellen Funktionen der Frau.
(Zentralblatt für Gynäkologie, 116, 1994)

Urbánek, V., Weiss, P., Kofránek, J., Albl, M.:
Influence de la période post - opératoire sur la fonction sexuelle aprés mastectomie pour cancer du sein.
(Sexologies (revue européenne de sexologie médicale), 5, 1996, č. 19).

Urbánek, V., Kofránek, J., Zvěřina, J., Albl, M., Weiss, P.:
Die Wirkung des behandelten Genitalkrebses auf die sexuellen Funktionen der Frau.
(Zentralblatt für Gynäkologie, 118, 1996)

Urbánek, V., Weiss, P.:
Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory reprodukčních orgánů.
(Onkogynekologie. Grada Publishing, 1. vydání, Praha 2009)

Urbánek, V.:
Léčiva používaná k terapii erektilní dysfunkce.
(Remedia Compendium. Panax Co, 4. vydání, Praha 2009)

Urbánek, V.:
Somatické nemoci a sexualita ženy.
Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č. 1

NEWSLETTER

Slevy, akce a novinky
přednostně na Váš e-mail.

payment cards

Copyright © 2015-2020 Zerex. Všechna práva vyhrazena.

Kontakt
Telefon 800 022 656
E-mail [email protected]
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Active life Inv., s.r.o.
Smetanova 1655/7
911 01 Trenčín

Slovenská Republika

Zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro,
Vlož. č. 35016/R

IČO: 51006766
DIČ: 2120553193
IČ DPH: SK2120553193