Jak to je když žena prožívá stres?

Jak reaguje muž, jsme si už prezentovali minule. V tomto článku si povíme více o tom, jak žena nachází klid a uvolnění v rozhovoru, když ji sužuje stres. Žena pociťuje spontánní potřebu vyprávět o svých citových zážitcích a stavech, jakož i o všech existujících problémech, které jsou s nimi propojeny. Pokud začne mluvit, neseznamuje se svými problémy podle pořadí, co se týče důležitosti. V případě, že je naštvaná, zlobí ji zcela všechno kolem ní. Na začátku se nesnaží své osobní problémy řešit. Spíše vyhledává uklidnění v tom, že o nich pouze mluví a objevuje porozumění u druhých. S cílem obeznámení s problémy jiných a jednoduché vyprávění jí napomáhá vše vyřešit jednoduše. Muž ve stresovém stavu se vyznačuje tím, že se zaměřuje pouze na jeden problém, přičemž na další chce zapomenout. Ale žena ve stresu koná tak, že vše zveličuje a problémy ji zcela absorbují. Postačuje jí, pokud o problémech pouze říká, nemusí je řešit a i to ji napomáhá cítit se lépe. Čím dál více si uvědomuje, co ji skutečně sužuje a náhle pomíjí pocit, že ji problémy absorbují celou.

Žena nachází uvolnění v rozhovoru

Typické pro ženy je vyprávění o bývalých problémech, nastávajících problémech, případných problémech, jakož i o problémech, které nemají uklidňující vysvětlení. To jim napomáhá k tomu, aby se cítily lépe. Čím více mluví a analyzují samotné věci a skutečnosti, tím lépe se cítí. Je to jejich metoda, jak se dostat k problémům. Je důležité si uvědomit, že pokud bychom od nich čekali cokoliv jiného, ​​odtajili bychom je ženský základ. Pokud u ženy nastane situace, že má více problémů, uklidní se, pokud je bude moci v rozhovoru do úplných podrobností analyzovat. Pokud pociťuje, že ji partner poslouchá, stresový stav se sníží. Žena jako první mluví o jednom tématu, po kratší odmlce postupně přejde na další. Navazuje zanalyzovaní jejích problémů, hovoří o trápení a soužení, rozčarovaní a také o stavu nespokojenosti a bezvýchodnosti. Samotná témata nemusejí vůbec na sebe navazovat, stejně nemusí spolu ani souviset. Pokud žena pociťuje, že se jí partner málo věnuje a neposlouchá ji dostatečně, pokračuje ještě dál a je možné, že se začne sužovat i pro několik problémů současně. Stejně, jako jsme uváděli při muži, který objevuje kratochvíli a uvolnění v drobných problémech, žena, která pociťuje tu skutečnost, že ji partner poslouchá velmi málo nebo vůbec, je nucena mluvit o jiných problémech (méně důležitých) s cílem patřičné úlevy. Je možné, že se přitom zabývá i problémy jiných, jen aby vypustila z hlavy osobní problematické pocity a stavy. Zklidněním pro ni zůstávají rozhovory o problémech přátel, kolegů, či známých. Normální a racionální reakcí na stres na Venuši je jakýkoliv rozhovor, bez ohledu na to, zda o vlastních či cizích problémech. Pravdou zůstává, že žena se může začít věnovat problémům druhých s cílem zapomnění na vlastní bolavé a nepříjemné pocity, stavy, respektive problémy. V dnešní praxi je častým jevem, že muži a ženy velmi často zavrhují nutnost mluvit o problémech. Je tomu tak, protože nikdy nepoznali uzdravující sílu vyprávění. Neznají na vlastní oči, jak žena, která ví, že ji někdo poslouchá, náhle mění svůj postoj na příznivý a kladný. Obvykle jsou svědky pouze odmítavého stanoviska ženy, nejčastěji matky, kterou nikdo nikdy neposlouchal, a dokola interpretovala své problémy. Typické je to i dnes pro ženy, které si delší dobu namlouvají, že je nikdo nemá rád a nikdo je neposlouchá. Primární problém nespočívá v tom, že taková žena neustále mluví o svých problémech, ale stav, že ji nikdo nemá rád. I muži, kteří se naučí poslouchat bez pocitu odpovědnosti a viny, rychle zjišťují, že poslech vůbec není náročnou aktivitou. A postupem času zjišťují, že je to skvělá metoda, jak zapomenout na problémy a navíc poskytuje partnerce oporu. V případě, že muž prožívá velký stres, vyhledává klidné místo v jeskyni, kde zůstává, pokud nenajde vhodné uvolnění, například sportováním, sledováním televize, či jinou, pro něj zábavnou aktivitu. Ženy (Venuše) našly také uklidnění, pokud porozuměli tomu, že muž (Marťan) nejde do jeskyně proto, že chce dát najevo, že svou partnerku nemiluje jako na začátku. Naučili se akceptovat jeho chování, protože zjistili, že takto prožívá stres. Již se neurážejí, když se muži chovají nepřítomně. Pokud Venuše mluvila a Marťan náhle přestal poslouchat, co říká, vstřícně přestala a čekala, kdy to Marťan zaregistruje. Následně začala dále vyprávět. Pochopila, že pro něj je někdy náročné naplno ji poslouchat. Venuše zjistili, že pokud uspokojivě požádají, aby jim Marťané věnovali pozornost, obvykle jim s radostí vyjdou vstříc. Předpokládáme, že všechny naše výše uvedené rady je vhodné aplikovat i do vašeho dnešního vztahu. Jsou to tipy, jak zlepšit vzájemné přetrvávající vazby mezi vámi a vaším partnerem, partnerkou, s cílem vyhnout se právě stresovým a vypjatým situacím.