Nyní se naučíme jak dávat. Z čeho vůbec má muž největší strach? Zejména z toho, že není dost dobrým nebo talentovaným. Strach vyvažuje tím, že se zaměřuje na moc a způsobilost. Triumf, výkonnost a nadání jsou v jeho životě nejdůležitější. Ještě dříve, než byla objevena existence Venuší, zaměřovali se právě Marťané jen na výše zmíněné hodnoty. Nic jiného je nezajímalo. Muž reaguje nejvíce lhostejně a nepozorně, pokud má obavy nebo strach. Stejně jako se obávají ženy přijímat, muži se bojí dávat. Berou to jako prožívání nebezpečí neúspěchu, neshody a chyby. Uvedené atributy jsou pro muže velkým tažením, protože hluboko v duši nesprávně předpokládá, že není dost dobrým. Tento jeho předpoklad vznikl ještě v dobách dětství a narůstal, vždy když se čekala od něj kvalitnější aktivita. Toto zmíněné přesvědčení a předpoklad řadíme k mužovým nejslabším stránkám, protože způsobuje strach a obavy z neúspěchu. Muž a partner má zájem dávat, avšak bojí se selhání a ztroskotání, z toho důvodu se o to nesnaží. Je normálním projevem, pokud má strach z nezvládnutí, že to bude raději obcházet. Pokud muže (partnera) přemůže pochybnost a zmatek, vyrovnává to tím, že se nezajímá o nikoho, jen o sebe samého. Jeho reakce je, že "Mně je to jedno." Toto byla hlavní příčina, proč se Marťané velmi nezajímali o jiné. Pokud však docílili pozitivního výsledku a moci, zjistili, že jsou dost šikovní a talentovaní na to, aby byli schopni dávat. A to bylo i mementem pro to, aby našli vzdálené Venuše. Pokud se muž chce naučit dávat více, je třeba, aby pochopil, že zpočátku může všechno dělat s jistými chybami, i to, že jeho výsledek se nemusí podařit a nemusí vědět hned odpovědi na všechno. V tomto směru je důležité pro muže, mít jistotu, například v tom, že ho žena miluje, považuje ho za dost dobrého pro ni v každé životní situaci. Vzápětí i on zjistí, jak je ona pro něj důležitá a to je pro jejich vztah to nejlepší. Závěrem můžeme konstatovat, že tak jako ženy si uvědomují, že jich partner zavrhuje, když se jim nevěnuje, muži chápou jako neúspěch a selhání, když žena mluví o problémech. Z toho důvodu je pro něj náročné poslouchat. Muž touží být hrdinou a významnou osobností. Pokud je žena smutná a sklíčená, on to vnímá jako svůj osobní neúspěch. Její problém v něm utvrzuje jeho nejsilnější strach, že není dost dobrým. Mnoho současných žen nechápe, jací jsou muži citliví a křehcí zároveň a jak také vyžadují jejich lásku. Láska a něžnost umocňují v mužích pocit, že jsou dost dobrými na to, aby dokázali vyhovět i ostatním. Mnoho dnešních mužů se obává závazků, neboť neumí dávat. Problém můžeme hledat v tom, že v dětství neměl dostatečný vzor od svého otce a matky, jak se vhodně chovat vůči sobě, jak uspokojovat matčiny potřeby a požadavky. Když toto v životě jejich rodičů nebylo přítomno, tak není divu, že tyto aktivity budou chybět i v jeho dospělém životě. Neví o tom, že když se mu něco hned nepodaří, neznačí to jeho neschopnost. Odsuzuje sám sebe, neboť si myslí, že každý je dokonalý. Není schopen omlouvat se za chyby, protože neočekává odpuštění, lásku a ocenění své snahy. Takto to bohužel funguje ve většině dnešních vztahů. Musíte si uvědomit, že mýlit se a dělat chyby je lidské. Pro mnohé muže je zvládnout lásku, následně manželství a rodinu tak náročné, jako létat s letadlem bez jakéhokoliv tréninku. Pilot bez tréninku může vzlétnout, ale vzápětí se velmi rychle se svým strojem zřítí na zem. Je dost náročné pokračovat v létání, když vaše letadlo po několika pokusech havarovalo. Totéž platí i ve vztazích. Při absenci kvalitních odborných knih s radami a postupy o vzájemných vztazích mezi mužem a ženou je velmi pravděpodobné, že mnohé z nich přestanou správně fungovat, čehož důkazem je narůstající počet rozvodů v současnosti.