I muži se potřebují uvolnit od stresu po svém

Pokud muž zažívá stresové napětí, uchýlí se do jeskyně svého rozumu a zaměřuje se na řešení vzniklého problému. Obvykle se oddává řešení nejvážnějšímu problému. Platí, že na jistý čas zapomíná na všechno jiné, protože se zcela zaměřuje na řešení jediného problému. Další problémy zákonitě posouvá na potom, protože je třeba vyřešit ten nejpalčivější problém. V takovém stádiu bývá muž snadno zapomnětlivý, nesoustředěný a nepozorný, stejně i lhostejný a nic ho nezajímá. Pokud si právě tehdy s ním jeho partnerka povídá, vypadá to tak, jako kdyby ji poslouchal jen na pět procent, a zbytek pozornosti věnuje právě vzniklému problému. Muž je nesoustředěný, neustále myslí na problém s vědomím, že se mu podaří najít vhodné, žádoucí řešení. Čím více vypjatou situaci prožívá, tím více se soustředí na daný problém. V tomto stavu nedává své partnerce tolik času a dobrých emocí, jako dříve, když byl v normálním stavu. Bezmocně přihlíží, jak celý problém ovlivňuje jeho celkový výkon a výsledky. Ale v případě, že najde žádoucí řešení, v okamžiku se mu podaří zbavit tíživých psychických a fyzických pocitů a jako iniciativní partner vychází ze své jeskyně, do které vlezl na počátku vzniku problému. Samozřejmě, pokud se muži nedaří problém vyřešit úspěšně, zůstává ve své jeskyni s tím, že bude dále hledat nejvhodnější řešení. Aby se z ní alespoň dočasně vysvobodil, snaží se řešit malé problémy. Přitom sleduje televizi, řídí auto, věnuje se sportu, čte knihu nebo noviny, atd… Libovolná aktivita, jejíž realizace vyžaduje pouze zmíněných pět procent pozornosti, mu napomáhá nemyslet na nejpalčivější problémy a vychází z jeskyně. Na následující den má možnost opět se zaměřit na problémy a samozřejmě úspěšněji a efektivněji. Nejlepší bude, když si to představíme na následujících příkladech. Leckterý muž často čte noviny nebo časopisy s cílem zapomnění na problémy. Při takovém čtení není vystaven problémům dne, které ho sužují. Používá pro svou potřebu pět procent volné kapacity vlastní pozornosti, kterou nezaměřuje na pracovní problémy, vyjadřuje názory a objasňuje všechny světové problémy. Čím dál více a více se dostává do hloubky samotných zpráv a zapomíná na osobní problémy. Jen takto dokáže přenést pozornost z pracovních problémů a uvolnit se z nich, respektive ze vzniklého a pokračujícího napětí. Tím získává čas pro svou rodinu a blízké. Jiný muž může sledovat v televizi nebo na internetu hokejový zápas s cílem zapomnění na stres a uvolnění se. Upozorňuje na své milované hokejové mužstvo a jeho hrdiny a tím zapomíná na pracovní problémy, které ho stresují ve velké míře. Během sledování sportovní události a také na jeho konci nabývá přesvědčení, že se mu daří úspěšně vyřešit jeden ze všech problémů. Pokud jeho mužstvo zvítězí, má radost z tohoto velkého úspěchu. V případě, že mužstvo prohrává, považuje to za své neštěstí. Z uvedeného vyplývá, že oba výsledky napomohly tomu, aby se muž odreagoval od všech reálných problémů, které ho zatěžují a způsobují stresové stavy a stavy napětí. Pro většinu mužů je možné se uvolnit a osvobodit od každodenních problémů způsobem sledování sportovních akcí, či zpráv, nějakou jinou událostí nebo filmovým zážitkem. Takto dosahují i ​​očekávaného snížení stresových a vypjatých stavů, kdy jim bývá nejhůře, ale nejen jim, ale i jejich partnerkám a dalším rodinným příslušníkům. A to může způsobovat nemalý problém ve vzájemných vztazích. Proto jsme se snažili, aby o situacích, kdy muž odchází do jeskyně věnovat se své mysli, věděli a mohli se svými problémy vyrovnat lépe, jak to dělají mnozí. Hodně štěstí.