Lepší je zdržet se zbytečných poznámek…

Jistě jste i vy zažili situaci, kdy vaše partnerka nechtěla přijmout vaše navrhované řešení a odmítla pomoc. Co dělat v takové situaci a jak se správně zachovat? Pokud žena nesouhlasí s mužovým řešením, vzbudí v něm pocit, že mu nedůvěřuje. Partner si uvědomuje, že partnerka si neváží jeho úsilí a proto se u něj postupně vytrácí zvýšená počáteční pozornost. A stejně projevená dobrá vůle pomoci se také snižuje… Východiskem by mohlo být, že muž by si měl v takových případech vzpomenout na to, že ženy mají původ na Venuši. Pak jednoduše pozná, proč žena nepřijímá jeho řešení a pomocnou ruku. Dospěje k závěru, že předkládal pomocnou ruku právě v době, kdy jeho partnerka vyžadovala pozornost a porozumění. Následně uvedeme pár praktických příkladů, jako partner nevědomky nedostatečně oceňuje skutečnou hodnotu partnerčiných citů a předkládá pomocnou ruku a řešení, o které však ona nemá zájem. Bylo by dobré, pokud dospějete k závěru, proč i vaše partnerka jedná tak jak jedná a vzpírá se vůči vám:
  • "Ok, odpusť mi. Teď na to zapomeneme."
  • "Přece si povídáme."
  • "Nemusíš se urážet, tak jsem to vůbec nemyslel."
  • "V pořádku, uklidit dvůr. Pak budeš klidná?"
  • "Proč dopustíš, aby se k tobě takhle chovali? Přestaň brát ohled na ně."
  • "Ode dneška to vyřídím sám."
  • "Ano, záleží mi na tobě. Nedej se vysmát."
  • "Neměla by ses tolik sužovat."
  • "Jak to můžeš říct? Minulý týden jsem s tebou strávil celý den. Bylo to neskutečné a vynikající. "
Pravdou zůstává, že každá z výše uvedených odpovědí dělá pochybným vysvětlení partnerčiných pocitů, popřípadě předkládá řešení, které má záporné (odmítavé) pocity přetransformovat právě na kladné (souhlasné). Tím vítězným krokem partnera by mělo být jeho úsilí přemoci se v souvislosti s výše popsanými odpověďmi. O tomto úsilí budeme hovořit více později i na našem blogu. Naučit se poslouchat bez zbytečných připomínek a řešení představuje obrovský krok směrem dopředu ve vzájemném vztahu muže a ženy. V závěru je třeba si neustále uvědomovat, že pokud muž pochopí, že jeho partnerce nevadí jeho řešení, ale spíše čas a metoda, jak je předestřel, dokáže se jednodušeji vyrovnat s jejím zamítnutím. Pokud se dokáže naučit poslouchat, postupem času docílí toho, že ho partnerka začne hodnotit více než dosud, i když ze začátku projevovala hněv a vztek. Čím dříve správně pochopí každý muž uvedené skutečnosti, které jsme prezentovali v našem článku, tím dříve bude pociťovat pozitivní výsledky ve vztahu s jeho partnerkou. Začátky jsou vždy nejtěžší, s tím souhlasíme, ale i proto je třeba pochopit, co je správné a co ne, což vede k pozitivním výsledkům. Je to běh na dlouhou trať, ale stojí to za to. V dalším článku si řekneme víc, proč a kdy právě muž vzdoruje řízení ze strany své partnerky…