Dnes začínáme odhalovat další rubriku v rámci řešení vztahů mezi muži a ženami podle toho, jako kdyby muži byli z Marsu a ženy právě z Venuše. Platí, že Marťané a Venuše si celá léta klidně žily na svých planetách. Jednou se však všechno změnilo. Obě pohlaví nečekaně podlehla depresivním stavům. No a toto bylo mementem pro obě pohlaví, aby se sloučily a seskupili. V konečném důsledku můžeme říci, že špatný stav napomohl ke zlepšení vztahů mezi pohlavími. Pokud poznáme tajemství jejich změny, pomůže nám to pochopit, proč je motivace mužů a žen rozdílná. Tato vědomost vám pomůže dávat a také chytit se pomocné ruky v těch nejtěžších situacích ve vašem životě. Správné bude, pokud se podíváme znovu do minulosti, co že se vůbec tehdy stalo. Pokud Marťané podlehli depresivnímu stavu, všichni na planetě odešli z města a vešli do jeskyní. Jako by byli ve vězeních, ze kterých se nedokázali uvolnit. Změna nastala v jeden den, když jeden Marťan pomocí dalekohledu zpozoroval překrásnou Venuši. Urychleně o tomto objevu informoval i ostatní Marťany, aby ji uviděli také a potěšili se. Takový pohled na pěkné Venuše jich natolik obšťastnil a podněcoval, jakoby zázrakem nebo mávnutím kouzelného proutku zapomněli na své těžké depresivní stavy, které jim svazovaly celá těla. Od té doby pociťovali, že někdo v jejich blízkosti hledá jejich pomoc a oporu. Postupně vycházeli z jeskyní a začali stavět vesmírnou loď, pomocí které se dopravili na vzdálenější planetu, kterou byla Venuše. V případě, že depresivní stavy ovládli Venuše, ty si utvořili kroužky a začali si povídat o svých vzniklých problémech. Skličující psychické stavy však nezmírnili. Venuše dlouhý čas trpěli depresivními stavy. Jeden den však pomocí intuice měli zdání. Z vesmíru zavítají na jejich planetu silnější a kouzelné bytosti (kterými byly právě Marťané), aby je měli rádi a milovali je, pomáhali jim a také poskytovali oporu. Odrazu pociťovali, že je někdo miluje a má rád. Mluvili mezi sebou o svých zdáních a postupně je jejich tíživé psychické stavy opouštěli a ony se mohly chystat na očekávaný příchod Marťanů. Závěrem tohoto článku chceme zdůraznit, že muže motivuje a dodává jim sílu pocit, že je někdo potřebuje. Pokud muži (partnerovi) chybí stav, že ho jeho partnerka potřebuje, čím dál koná pasivnější a tak daruje méně. Ale naopak, pokud pociťuje stav, že mu partnerka důvěřuje a oceňuje jeho úsilí dělat pro ni to nejlepší, jeho to povzbuzuje a začne dávat více. Ženy motivuje a dodává jim sílu pocit, že je někdo miluje. V případě, že žena tento pocit přestává mít, bere do svých rukou větší čím dál více odpovědnosti a je unavená z toho, že musí dávat hodně. Naopak, pokud pociťuje, že si ji partner váží a oceňuje její snahu, zklidňuje ji to a stejně jako on v této situaci, dokáže dávat svému okolí více, než dosud. V následujícím článku si povíme více o tom, když se muž zamiluje, respektive když miluje ženu.