Čemu se přiučili Venuše…

Venuše našli smír tehdy, když si nakonec uvědomili, že Marťan nechce být sám a neodejde do jeskyně pouze proto, aby naznačil, že svou milovanou začíná mít méně rád než na začátku. Naučili se akceptovat chování muže a to i v případě, kdy je plné stresu. Venuše se přestali cítit uražené, když se Marťané viditelně chovali nepřítomně a nepozorně. Pokud Venuše mluvila a Marťan začal poslouchat méně (nebo vůbec), když ona vyprávěla, tak zpomalila nebo úplně přestala a klidně vyčkávala, nwž si to Marťan uvědomí. Následně postupovala stejným způsobem. Uvědomovala si, že ne každý den je pro něj jednoduché naslouchat jejím slovům naplno. Zjistili, že pokud zdvořile poprosí, aby jejich Marťané respektovali a dávali pozor na to, co říkají, oni jim s radostí vyhověli. Nakonec i v případech, kdy Marťané odešli na odlehlé místo a zanevřeli na své okolí, Venuše to v žádném případě nepovažovali za něco osobního. Uvědomili si, že tím naznačují, že to není vhodná situace na osobní rozhovory, ale spíše na schůzky s kamarádkami, s nimiž mohou zažít více zábavy a nákupů. Marťané cítili, že je někdo i tak má rád a Venuše opakovaně dospěli k závěru, že Marťané rychleji opustí svou jeskyni. V rámci řešení problematiky stresu a napětí byly toto poslední informace, které jsme vám chtěli předestřít a odhalit. V případě, že ve vašem vztahu nastane stav napětí a stres, pevně věříme, že s našimi radami je vyřešíte co možná nejlépe, protože si uvědomíte, že rozdíly ve zvládání stresu u muže a ženy existují a je třeba k nim přistupovat opatrně a především rozdílně. Nemůžete tvrdit, že jste o nich dosud neslyšeli a nevíte o nich. V dalším našem článku začneme rozebírat novou problematiku, tentokrát s názvem "Jak motivovat opačné pohlaví".