Když ženy mluví o problémech, mohou to mužům ulehčit

V minulém článku, ve kterém jsme řešili vztahy mezi muži a ženami, jsme skončili při tom, jak se muži cítí znepokojeni, pokud neumí pomoci ženám s jejich problémy. Může se jednat zejména o tyto situace, při kterých žena prožívá hněv nebo napětí a se stesky například na tyto skutečnosti:
  • "Máme velmi malý byt."
  • "Náš účet je téměř prázdný."
  • "V práci dostávám malý plat."
  • "Neustále je sucho. Proč nenaprší? "
Žena takovýmto způsobem interpretuje potíže, soužení a znepokojení. Přitom si možná uvědomuje, že s jejími problémy nelze pohnout vpřed, ale i tak o nich mluví, protože se jí takto uleví. Právě takto pociťuje podporu ze strany partnera, který odpovídá na její problémy a znepokojení. Partner však takto začíná prožívat těžkosti, pokud ihned nepochopí, že žena má potřebu mluvit o problémech s cílem možné úlevy. Muži bývají častokrát nervózní a nedočkaví, pokud ženy vyprávějí o problémech příliš důkladně a obšírně. Velmi je to znepokojuje a rozčiluje. Muž se nesprávně domnívá, že všechny ženou uváděné detaily problémů mu pomohou kvalitněji a efektivněji vyřešit vzniklý problém. Analyzuje všechno, aby poznal právě ty okolnosti, které mu pomohou vše úspěšně vyřešit. Avšak jedná se o velmi zdlouhavý proces, při kterém muž obvykle ztrácí klid a trpělivost. Opět nemyslí na to, že partnerka neočekává od něj vyřešení problému. Kromě toho pro muže je velmi těžké poslouchat, co žena vypráví, protože toho vypráví hodně, o jednom problému za druhým. Muž se začíná ztrácet v jejím monologu, ztrácí trpělivost, protože nenachází žádnou správnou souvislost s jednotlivými problémy, které mu žena předkládá. Jinou příčinou, proč muž nerad poslouchá, je čekání na podstatnou (hlavní) myšlenku. Nechce řešit problém, pokud nezná hlavní myšlenku. Jeho rozruch pomine pouze pokud pochopí, že žena s radostí vypráví o detailech. Pokud na to nezapomene, může se i on utišit. Platí, že tak jako muže dělá klidným uvažování o detailech řešení problému, ženu zase dělá klidnou, pokud má dovoleno mluvit o detailech problémů. Existuje ještě možnost, že žena umí zlehčit celou situaci vůči muži tak, aby netrpěl. Stačí, když mu předem řekne konec děje a poté jej zopakuje se všemi detaily. Milé dámy, nezpůsobujte muži napětí. Je pravdou, že milujete gradaci napětí a to z toho důvodu, že v takovém případě děj ovlivňuje okolí citlivější a emocionálnější. Jiná žena by to velmi chválila, ale muž velmi rychle ztrácí strpení a klid. Co nám tedy z toho všeho pramení na závěr? Míra neporozumění udává i míru vzdoru muže a partnera vůči ženě a partnerce, která vypráví o svých problémech. Pokud se muž přiučí ženě dávat více podpory i co se týče citů, něžnosti a emocí, zjistí, že není tak náročné ji ve všem naslouchat. A co je ještě důležitější, pokud žena předem připomene muži, že vyžaduje o problémech pouze mluvit a nežádá od něj jejich řešení, umožní mu odvázat se a také poslouchat. Tak držíme vám palce ve vzájemném poznávání se a zlepšování se ve vašich vzájemných vztazích…