Proč se muži brání, když ženy povídají o problémech

Pokud ženy vyprávějí o problémech, muži se obvykle chrání před jejich konáním. Muž uvažuje v takovém případě tak, že pokud mu žena povídá o problémech, tak pouze proto, že ho považuje za významného a důležitého pro ni. Pokud narůstá počet problémů, začne pociťovat vinu stále více. Přitom však netuší, že žena mu vykládá o problémech s cílem, aby se jí ulevilo. Muž často zapomíná na to, že jí by se nejvíce líbilo, kdyby ji jen více poslouchal. Připomeňme si znovu, že Marťané o problémech vyprávějí jen ve dvou situacích - když žádají o pomoc nebo když někoho pokládají za viníka, respektive když ho obviňují. V případě, že je žena velmi naštvaná, muž to vnímá jako obviňování jeho osoby. Pokud je pouze mírně rozzlobená, pokládá to za projev toho, že žádá a prosí o radu. Pokud si muž myslí, že ho žena prosí o radu, dává si čepici pána "opraváře" a začíná její problémy řešit. Pokud si myslí, že ho viní, rychle vytahuje meč s cílem bránit se. V obou těchto situacích se mužům čím dál náročněji poslouchá. I když jí podává alternativy jak řešit dané problémy, žena mluví i nadále a přitom uvádí další nové problémy. Pokud muž podá dvě až tři řešení, čeká, že ženě se uleví a bude se cítit mnohem lépe. Tento trend vzniká proto, že Marťané pociťují úlevu, když jim někdo nabídne řešení (pouze pokud o to požádali). Pokud se žena i tak neutiší, muž tuto její reakci chápe jako nedocenění jeho snahy a odmítnutí jeho řešení. Na druhé straně, pokud muž pociťuje ohrožení, brání se. Předpokládá, že žena skončí s obviňováním jeho osoby, pokud její věci objasní. Avšak čím více se chrání a brání, tím více narůstá hněv u partnerky. Muž nerozumí tomu, že žena požaduje něco jiného, než právě jeho vysvětlení. Požaduje pouze jediné, aby rozuměl jejím pocitům, emocím a také aby jí nebránil ve vyprávění o dalších problémech. Jestliže se chová rozumně, poslouchá ji, pak se žena uklidní. Přejde na jiné téma a začíná mluvit o jiných problémech. Muži bývají znepokojeni, pokud žena vypráví o problémech, s nimiž si nedokáže pomoci a podat vůči nim stanovisko. Co mám konkrétně na mysli, to si přiblížíme více v našem dalším článku, v magazínu Zerex.