Frazeologický slovník mezi mužem a ženou a pár příkladů z něj

V tomto článku následují poslední výrazy a příklady Venuše-marťanského frazeologického slovníku. "Nic tady nefunguje", Marťan tomu rozumí jako: "Dnes mám všeho plné zuby. V tuhle chvíli mám pocit, že nic nefunguje. Cítím se ničemu, když pomyslím na to, co mě ještě čeká a nemine. Dobré by bylo, kdyby si mě objal a nějak mě pochválil." V situaci, pokud žena říká: "Nic tady nefunguje", muž zaslechne: "Nikdy nic neuděláš, než je nutné. Nemůžu se na tebe v ničem spolehnout. Proč jsem ti věřila, když v současnosti nic není v pořádku. Jiný chlap by to už dávno udělal, ale ty nic nevíš a navíc si to ještě víc pokazil."

"Ty mě už nemiluješ", v marťanském jazyce značí: "Dnes mám obavy, že mě už nemiluješ. Obávám se, že jsem tě od sebe odtáhla. Uvědomuji si, že mě skutečně miluješ. V tomto okamžiku jaksi o tobě pochybuji. Mohl bys mě o tvé lásce vůči mně přesvědčit? Velmi mi to pomůže." Pokud žena říká, že ji muž nemiluje, muž to chápe jako: "Dala jsem ti nejkrásnější roky svého života a ty mně vůbec nic. Jen jsi mě využil. Děláš si vždy, jen to co chceš a jen to, co vyhovuje tobě. O nikoho jiného se nezajímáš. V tomto okamžiku nemám nic."

"Ustavičně se někam ženeme", pro Marťany to značí: "Dnes jsem jakási uspěchaná. Nesnáším to. Přeji si, aby bylo v našem životě méně stresu. Uvědomuji si, že pro nás děláš, co je v tvých silách, abychom všude dorazili ve správný čas, a já si toho skutečně vážím." V případě, že žena vypráví o ustavičném spěchu, muž bez použití slovníku rozumí jejím stížnostem následovně: "Jsi velmi nezodpovědný. Vždy čekáš na poslední chvíli. Nikdy nejsem spokojená, když jsem s tebou. Ustavičně spěcháme, abychom nepřišli pozdě. V případě, že jsme spolu, všechno zhoršuješ. Jsem raději, když nejsem ve tvé přítomnosti."

"Chtěla bych více romantiky", muž si to vykládá jako: "Miláčku, v poslední době jsme hodně pracovali. Měli bychom si dopřát volno. Jsi takový romantický. Mohl bys mě někdy překvapit, přinést květiny a pozvat mě na rande?" Pokud žena mluví o větší romantice, muž si to vykládá ve smyslu: "Už mě nedokážeš ani uspokojit ani vzrušit. Co se týče lásky, jsi slabý. Nikdy jsi mě neuspokojoval. Chtěla bych, abys byl jako jiní muži, které jsem měla možnost poznat za svůj život."

V závěru naší trilogie článků je třeba poznamenat, že pokud muž pravidelně využívá Venuše-marťanský frazeologický slovník, po jisté době už do něj nepotřebuje nahlížet, když pociťuje od ženy kritiku, či obviňování. Začíná poznávat to, jak ženy přemýšlejí a co pociťují. Zjišťuje, že takové dramatické výpovědi nemůže brát doslovně a vážně. Je to pouze metoda, jakým ženy seznamují své partnery se svými pocity. Takovým způsobem se to dělalo na Venuši a lidé (muži) z Marsu na to nesmí zapomínat. Pokud toto bude platit, nebude tolik problémů a neshod v dnešních vztazích mezi muži a ženami.