Frazeologický slovník mezi mužem a ženou a pár příkladů z něj Následně budeme pokračovat výrazy z Venuše-marťanského frazeologického slovníku. "Jsem tak unavená. Nic nemohu", transformované do marťanské řeči značí: "Dnes jsem měla velmi mnoho práce. Opravdu si musím odpočinout. Mám radost z toho, že mě podporuješ. Mohl bys mě pochválit za to, čeho jsem dosáhla a říct, že si zasloužím odpočinek a relaxaci?" Pokud žena říká: "Jsem tak unavená. Nic nemohu", muž chápe: "Já dělám všechno a ty nic. Měl by si dělat více. Nemůžu všechno dělat sama. Jsem nešťastná. Potřebuji, aby stál při mně řádný muž. Byl to omyl, když jsem si tě vzala za muže." "Chci na všechno zapomenout", v marťanském jazyce to znamená: "Chci, abys věděl, že mám ráda svou práci, i život s tebou, ale dnes toho  na mě bylo opravdu moc. Chtěla bych něco udělat pro sebe ještě předtím, než se znovu vrhnu na ty povinnosti. Ptej se mě, co mi je a následně mě klidně vyslechni. Nedávej mi řešení. Vyžaduji pouze jedno, abys mě pochopil, jak se cítím. Ihned by se mi zlepšila nálada. Zítra budu znovu řádně pracovat." Pokud žena říká: "Chci na všechno zapomenout", muž bez takového překladu chápe: "Musím dělat tolik věcí, které i nechci. Jsem zklamaná z tvé osoby, jakož i z našeho vztahu. Chci mít jiného muže, který mě umí udělat šťastnou. Všechno zničíš." "Tady je neustále velký nepořádek", v řeči Marťanů to vyznívá jako: "Dnes jsem se chtěla trochu uvolnit, ale je zde velký nepořádek. Jsem mrzutá a potřebuji se uvolnit. Věřím, že nečekáš na mě, že všechno uklidím sama. I ty s tím souhlasíš, že je zde velký nepořádek a budeš mi pomáhat?" Pokud žena řekne, že "Zde je vždy velký nepořádek", muž zaslechne: "Je tu nepořádek a můžeš za to ty. Já se vždycky snažím všechno uklidit, ale ty znovu uděláš nepořádek. Jsi nepořádný, nic se ti nechce a nechci dál žít s takovým mužem, pokud nepřistoupí ke změně." "Nikdo mě neposlouchá", transformované do stylu Marťanů: "Mám obavy, že tě nudím. Obávám se, že už o mě nemáš zájem. Mohl by ses o mě více zajímat? Byla bych velmi ráda. Pokud by si byl tak laskav a občas se zajímal o mě a o to, co se dnes stalo? Jak bylo? Co jsi chtěla? Jak ses cítila?" Mnohdy stačí pouze naslouchat a občas jen zahmkat. Pokud žena řekne: "Nikdo mě neposlouchá", muž to chápe jako: "Já se ti věnuji, ale ty mě nikdy neposloucháš. Kdysi jsi mě poslouchal. Chci někoho vzrušujícího, zajímavějšího, ale ty jím nejsi. Jsem z tebe zklamaná."