Frazeologický slovník mezi mužem a ženou a pár příkladů z něj

Následující řádky tohoto článku budou zaměřeny na úryvky ze zbloudilého Venuše-marťanského frazeologického slovníku. Projevy nespokojenosti žen, které jsme interpretovali v předchozím článku jako souhrn deseti nejčastějších nesprávně chápaných stížností žen, jsou přeloženy takovým způsobem, aby je muž chápal a to správně. Samotný překlad zahrnuje i známku reakce, kterou žena od muže očekává. V situaci, kdy je žena smutná a sklíčená, obvykle zobecňuje, ale současně vyžaduje i jistou podobu podpory a opory. Nevyžaduje ji rovnou a hned, protože na Venuši všichni poznali, že v napínavé řeči se ukrývá jakási žádost. Samotná utajená prosba o podporu je interpretována při každém příkladu. Pokud muž naslouchá žene, je schopen odkrýt utajovanou prosbu a vhodným způsobem vyvolat ohlas, žena nabude přesvědčení, že ji skutečně poslouchá a tím i má rád, miluje ji. "Nikdy nechodíme ven" transformované do řeči Marťanů to značí: "Mám chuť jít s tebou ven. Neustále se dobře pobavíme, jsem s tebou ráda. Co myslíš, pozveš mě na večeři? Už pár dní jsme nikde nebyli.“ Pokud žena říká: "Nikdy nechodíme ven", muž bez takového překladu uslyší: "Nic nemáš na starosti. Zklamal jsi mě. Nikdy společně nic neděláme, protože jsi líný, nezajímavý a neromantický." "Nikdo si mě nevšímá" transformované do řeči Marťanů značí: "V této chvíli pociťuji, že si mě nikdo nevšímá a nezajímá se o mě. Mám pocit, jakoby mě nikdo ani neviděl. Věru ano, vím, že  lidé vidí a registrují, avšak nemají o mě zájem. Jsem rozčarovaná, že postupem času stále více a více pracuješ. Je to velmi chválihodné, že hodně pracuješ, ale někdy pociťuji, že pro tebe nejsem významná a ignoruješ mě. Obávám se toho, že práce je důležitější, než jsem já. Mohl bys mi říct, že ti na mně neustále záleží?" Pokud žena řekne: "Nikdo si mě nevšímá“, a muž nevyužije na překlad jejích věty frazeologický slovník, zaslechne: "Jsem nešťastná. Nikdo se o mě nezajímá, tak jak bych si přála. Všechno je špatné. Ani ty, který by si měl být nejvíce pozorný, ani ty si mě nevšímáš a ani mě nemiluješ. Měl by ses stydět.