Čemu se přiučili Marťané…

V úvodu tohoto článku je třeba uvést, že Marťané a Venuše si spolu žili v klidu, neboť mezi sebou uznávali vzájemné rozdíly. Marťané se naučili zohlednit potřebu Venuše mluvit, protože pouze tak pociťují úlevu. I v případě, že muž častokrát nemá co říct, naučil se, že Venuše pokládá za oporu a pomoc pouze to, když ji poslouchá. Na druhé straně se Venuše zase naučili zohlednit nutnost Marťanů odloučit se od ostatních s cílem odbourat stres a napětí. Jeskyně pro ně skončila být něčím nepoznaným, nebo příčinou pro nárůst nepokojů, či jiných obav. I když Marťané tušili a předpokládali, že je Venuše atakovaly, vinili nebo odsuzovali, pochopili, že to ani jednou není na dlouhou dobu. Venuše se vzápětí spokojili s daným stavem a začali Marťany uznávat. Marťané se naučili naslouchat a objevili to, že Venuším velmi pomáhá, mohou-li o problémech mluvit. V praxi zůstává velmi častým jevem, že muži a ženy se odmítají bavit o problémech, protože nikdy nepostřehli hojivou a uzdravující sílu mluveného slova. Nevšímali si, jak se chování ženy, která vidí, že ji někdo poslouchá, ihned proměňuje v příznivější a klidnější. Obvykle vlastně viděli, jak žena (je možné, že jejich matka), kterou nikdo neposlouchal, ustavičně opakovala své problémy. Jednalo se většinou o ženy, které delší dobu trápilo, že je nikdo nemá rád a nikdo jim nenaslouchá. Primární problém však není, že mluví o problémech, ale že ji nikdo nemá rád. Když se Marťané naučili poslouchat, bylo to pro ně nesmírně velkým objevem něčeho, co dosud nepoznali. Totéž platí i pro současné muže, kteří se naučí poslouchat bez pocitu odpovědnosti a viny. Zjišťují, že to vůbec není náročné. Když se v tomto směru a řekněme umění zlepší, zjišťují, že je to výborný způsob, jak nemyslet na problémy a co je hlavní, možnost jak podpořit a podat pomocnou ruku své milované. V případě, že muž a partner zažívá obrovské napětí a stresový stav, vyžaduje být sám v jeskyni. A vyjít z ní může pomaličku jen formou zábavy, jako je například sledování televize, sportování, či jinou formou zábavy a relaxace, kterou má nejraději.