Dávat příliš mnoho je vyčerpávající a namáhající. Venuše vzdorovali depresivním stavu tak, že si vzájemně naslouchali a seznamovali se tak se svými problémy. Právě tím, jak rozmlouvali, odhalily často i důvod přetrvávající deprese. Již byly stále více unavené z toho, že pouze dávali a rozdávali. Nesouhlasili už s takovým stavem, že neustále nesli zátěž zodpovědnosti. Toužili ulevit si a nechat vše i na ostatních s cílem, aby se někdo staral nyní o ně. Byly již vyčerpány z toho, že se rozdělovali se vším s dalšími osobami. Chtěli s takovým životem rychle skoncovat, neboť je již nenaplňoval.

Je pravdou, že na Venuši vládla filozofie "prohra versus výhra," což značilo, že " prohraji, aby si ty dokázala vyhrát." Pokud se všechny obyvatelky Venuše zavázali pro druhé, tak se pak starali i o ně. Jenže takový život žili Venuše celá staletí a už je to unavovalo, ustavičně se starat o někoho a rozdělovat se vším s ostatními. Toužili, respektive chtěli akceptovat novou filozofii typu "výhra versus výhra."

I v současnosti jsou více ženy vyčerpány ustavičným dáváním. Vyžadují odpočinek v dnešním uspěchaném světě. Mít více času pro sebe. Touží mít po svém boku někoho, partnera, který jim opětuje city a nebudou se muset stále jen o něj starat. Právě Marťané těmto jejich požadavkům vyhovují stoprocentně.

V této fázi se Marťané přiučili dávání a Venuše zase byly nachystané naučit se přijímat. Po letech soužití se Venuše museli naučit přijímat a Marťané zase dávat. Takovou proměnu lidé obvykle prožívají v době úplného vývinu. Mladá žena je pozornější a všímavější donášet nezištné řízení ve prospěch jiného a vyhovovat mužovým touhám. Mladý muž je znovu více zadívaný do sebe a nebere ohled na požadavky ostatních. Pokud se žena stane dospělou, pochopí, že se příliš podřizovala mužovým požadavkům a na sebe zanevřela. Pokud se muž stane dospělým, pochopí, jak může posluhovat i druhým a prokazovat jim více respektu a věnovat více času.

Muž v celém procesu dospívání postupně odhaluje, že se dokáže částečně vzdát sám sebe, ale největší zvrat nastává u něho v tom, že pochopí, jak může dávat jiným. Stejně i žena zažívá v procesu dospívání nové směřování v dávání, ale nejvíce se musí naučit určit si přesné hranice, na základě kterých bude i přijímat, ne pouze dávat. V tomto směru pokud si každá žena uvědomí, že dávala příliš mnoho, hrozí, že ze své nespokojenosti bude obviňovat svého partnera. Cítí nespravedlnost, že dává víc, než dostává. Pokud nastane i ve vašem vztahu takový problém, tak žena si musí uvědomit, že pokud chce zkvalitnit vzájemný vztah s partnerem, musí si přiznat vlastní podíl na vzniku problémů.

Pokud žena dává příliš, neměla by z toho vinit svého partnera. Stejně i muž, který dává v menším množství, neměl by partnerce dávat vinu za to, že je vůči němu nepříznivě naladěná. Musí si každý z nás uvědomit, že v žádném případě není účinné házení viny jeden na druhého. Takové chování nezlepší vztahy ve vašem partnerském svazku, ale právě ještě více naruší jejich existenci a fungování. Vyzdvihujeme jako řešení porozumění, náklonnost věřit, přítomnost a oporu, ne házení viny jeden na druhého. Projevte účast a podporu, i když partnerka o to nežádala, poslechněte si ji a pomozte jí oživit důvěru a otevřenost tak, že pro ni uděláte pár drobností, které ji potěší a ujistí v tom, že vám na ní záleží.