Ženy často říkávají: "Nikdy nechodíme ven." "Nikdo si mě nevšímá." "Jsem tak unavená, nic nemohu." "Chci na všechno zapomenout." "Tady je vždy hrozný nepořádek." "Nikdo mě neposlouchá." "Nic zde nefunguje." "Ty mě už nemiluješ." "Vždy se někam spěcháme." "Chtěla bych víc romantiky." Reakce mužů na předcházející slova žen: "To není pravda. Minulý týden jsme byli venku.“ "Určitě se najdou lidé, co si tě všimnou." "Hlouposti. Nejsi přece bezmocná." "Pokud se ti tvoje práce nelíbí, dej výpověď." "Vždycky ne." "Ale já tě právě teď poslouchám." "Chceš říct, že za to můžu já?" "Samozřejmě, že tě miluju. Proto jsem tady." "Vůbec ne. V pátek jsme odpočívali." "Chceš říct, že nejsem dost romantický?" Na výše interpretovaných příkladech můžeme vidět, jak přesný překlad ženiných slov doslova podle muže, který má ve zvyku využívat řeč jako nástroj pro podávání zpráv a skutečností. Stejně tak je vidět, že mužovy odpovědi se mohou jednoduše stát i důvodem pro hádku. Nejednoznačná a nezřetelná odpověď bez lásky vede ve vztazích ke vzniku nejrozsáhlejších problémů. Dobré bude, když se trochu více pozastavíme nad tím, na co si ženy nejčastěji stěžují. Vyjádření "Mám pocit, že mě nikdo neposlouchá", může muž špatně pochopit, zejména co se týče odkazu, který žena touto větou muži dává. Protože muž si tuto větu vysvětlí a pochopí doslova a tím zpochybní ženiny pocity. Je přesvědčen, že ženu poslouchá, když je schopen zopakovat, co řekla. Správný překlad věty: "Mám pocit, že mě nikdo neposlouchá", aby ji muž pochopil, by byl: "Mám pocit, že nechápeš, co se ti snažím říct, nebo ti nezáleží na tom, co cítím. Mohl bys nějakým způsobem dát najevo, že tě skutečně zajímá, co říkám?" Pokud by muž správně a vhodně porozuměl stížnosti ženy, méně by se hádal a dokázal by dát odpověď na její větu jinak a mnohem příznivěji. Pokud se lidé ocitnou před dveřmi hádky, obvykle jde o nepochopení. V těchto případech je nutné přemýšlet, nebo si přeložit, co právě slyšeli od toho druhého. Na závěr pouze tolik. Pamatujme si, muži nevědí, že ženy vyjadřují své pocity a stavy jinak než oni a proto nesprávně odmítají nebo znevažují pocity svých partnerek. Takové chování a reakce vedou však k hádkám a vzdorům, nejdříve k menším, později i k závažnějším. Starší Marťané se dokázali naučit obcházet hádky pomocí porozumění a pochopení. V situacích, kdy v nich poslech způsobovalo podráždění, či rozčílení, sáhli po Venuše-marťanském frazeologickém slovníku a našli správné přeložení toho, co potřebovali. A takto dosáhli pozitivnějších výsledků ve svých vztazích. Nemyslíte, že i dnešní cesta v současných vztazích by měla jít stejným směrem, jako to dělávali staří Marťané?